Abbaa jedhee si waamuuf
abbaa caaltee argamte
Haadha jedhee si waamuuf
haadhas caaltee argamte
Kan kee maalan jedha /x3
Yesuus sin jaaladha

Aha ha ha michuukoo ganama
Aha ha ha abdiikoo isaa dhumaa
Aha ha ha sirratan biqile
Aha ha ha hin fedhuu si malee

Leave a Reply

Your email address will not be published.