Innichi na baate barruun kee suni
Ha eebbifamuu/3x
Ani gooftaa koo sii godhadheera
Lubbuu koo irrattis siin moosiseera
Ani abbaa koo sii godhadheeraa
Lubbuu koo irrattis siin moosiseeraa

Leave a Reply

Your email address will not be published.