Aarsaa galataa galataa dhiyeessinaa
Aarsaa galataa waaqayyoof dhiyeessinaa

Hoo ya gooftaa
galannii guddaan sif haata’uu x2
Galanni guddaan ×3
Hoo ya Yesus x3
Ulfinni guddaan sif haata’uu x2
Ulfinni guddaan ×2

Leave a Reply

Your email address will not be published.