Galanni koo siif ha baayyatuu Gooftaa/
Galanni koo siif ha baayyatu ababbaa/2x
Situ ol baase awwaala keessaa/
Situ ana irra dabarse dukkanan kaleessaa/2x

Leave a Reply

Your email address will not be published.