Yesuus abbaa taayitaa mootii maaltu siin gitaa
Yesuus Waaqa waaqotaa mootii maaltu siin gitaa
Si malee eenyuree
Furtuun balbalaa abdiin galgalaa
Fakkaataas hin qabduu hojiin kee sirrii
Ibsituu barii(4x)

Bulchaa waan hundaa bifaan qulqulluu
Surraa fi ulfinaanii eenyu sin caalu
Maaliin dorgomta nama miti ati
Addunyaa marti iyyuu barruu kee jirti

Leave a Reply

Your email address will not be published.