Hafuura qulqulluu kottu ana irratti bu’ii
Dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaaali
Siif in danda’amaa laphee koo jijjiirii/
Jaalala isa dhugaa na keessatti uumi/2x

Leave a Reply

Your email address will not be published.