Gochaa kee himee hin fixuu Yesuus koo/
Gochaa kee himee hin fixuu anii
Gochaa kee himee hin fixu

Yemmuttii inni na geggeessu ofi irrattin arge harka kee/2x
Nagaadhaanin ba’ee gala Gooftaa koo siin of kale/2x

Leave a Reply

Your email address will not be published.