Yoo abbaa abbaa caaltaa
Yoo haadhaa haadha caaltaa
Kan akka kee hin argamne barbaadamus hin jiraanne

Leave a Reply

Your email address will not be published.