Atoo nan dhiifnee guyyaa gidiraadhaa
Golgaa naa taate iddoo baqaadhaa
Golgaa naaf taate gaachanna koo/x4

Leave a Reply

Your email address will not be published.