Fira nama hin gannee kan nama hin daggannee/
Kan akka Yesuus takkumaa hin agarree/2x
Kanaafan waaqessa waaqicha ogeessa
Isaanan oole oh boolla du’aa keessaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.