Jaalalli kee yeroo hundumaa
Abbummaan kee yeroo hundumaa
Dhi’ee bari’us rafee dammaqus/
Keessa koo na nyaata/2x

Leave a Reply

Your email address will not be published.