Garaa koo iraa fudhee sin eebbisaa ani Gooftaa koo
Sin eebbisaa ani abbaa koo sin eebbisaa ahaa
Sababii jireenyaa anaaf taate siin ba’ee ifni koo mul’atee.

Leave a Reply

Your email address will not be published.