Oolmaa baayyee narraa qabda
Gatii dadhabbii kee narraa qabda ati Waaqayyoo.
Lafti onaan koo siin latee daraaraan koo ija godhate/2x

Leave a Reply

Your email address will not be published.