Waaqayyoo gariidha guyyaa gidirati
gachaan amanamaa manaa galgalati
kan isaa amanate itti galee koluu
gamachudhan haamaa gadda isaa facaasuu
Mee ka’een galataan ba’a 3x
Fuula isaa duran deddeebi’aa

Leave a Reply

Your email address will not be published.