Michuu dhugaa amanamaa
Michuu gaarii gaafa hundumaa
Kanaafan si waama galgalaaf ganama
Sitoo nama hin nuffu gooftaa koo dhuguma

Leave a Reply

Your email address will not be published.