Of harkaa hin fixne galatan qaba
Wantan siin jedhu maalifan dhaba
Hunkuteessitee maree diina koo
Na duraa kufe gaarri Iyyaariko
Siin ha galatu/3x Gooftaa
Dadhabe hin jedhu afaan koo yeroo hundumaa faarfataa

Leave a Reply

Your email address will not be published.