TSSong
-3LAn garuu waa’ee kee
Araarri kee ana irratti jabaa dha
-4DmDu’i sin beekuu dullumni
-3Eenyu kan akka Waaqayyoo
Eenyuttin si fakkeefadha
Erga ati jiraatte kaarorakoo keessa
Fagooti natti mul’attee jaalalaan na qabdee
3CGanameefadhee galataan ba’aa
Gochaa kee himee hin fixu Yesuus koo
Isa jireenyi koo
3CJalqabni seenaa koo si’i
Kan akka Waaqa keenyaa
Kan kee narra baayyataa
Maali araarri kee
Maddi isaa si keessa seenaan lubbuu koo
Michuu dhugaa amanamaa
Nagaan si bira jira boqonnaan si bira jira
-4LDmOf harkaa hin fixne galatan qaba
Si biraa eessan dhaqaa
Utuman irraanfadhee iyyuu Yesuus sin irraanfadhu
Yesuus Yesuus mootii Saalem
Yoo abbaa abbaa caaltaa
3LCYoo mijatee mijaa'uu baatee

Leave a Reply

Your email address will not be published.