Naaf ta’eera barruun kee Gooftaa
Naaf ta’eera barruun kee Yesuus
Naaf ta’eera barruun kee abbaa koo
Naaf ta’eera

Leave a Reply

Your email address will not be published.