Ya lubbuu koo galateefadhuu/2x
Waaqa fayyina kee jajadhu
Inni Waaqa keeti/6x

Jalaa hin yarsinii itti hin waakkatinii
Garaa guutuudhaa waaqessi waaqa keetii

Leave a Reply

Your email address will not be published.