Yemmuun maqaa isaa waamee jajadhuu
Yemmuun maqaa isaa faarsee jajadhuu
Keessi koo aara galfatee boqota/3x

Leave a Reply

Your email address will not be published.