Dabalaa buula galannikoo (gad hin hir’atu matumaa) 2x
Isa bu’aa ba’i bayyee keessa na dabarse galata isaan hima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.