Daddabaleen hima ammas ammas ammas galata koo ani
Ka’ii faarsi jedhaa mo’aatetu oolmaan kee lubbuu koo
Irraa hin hambifanee ani hin quusannee fudhu galata koo/4x
Hoo’u galata galata kee/4x
Hoo’u galata galata kee galanni kan kee/4x

Leave a Reply

Your email address will not be published.