Gargaaraan koo si taanaanii
Geggeessaan koo abbaa koo si taanaanii
Qabaa diinaa jalaa oole ani

Leave a Reply

Your email address will not be published.