Adonay Gooftaa Waaqa bara baraa
Ani sin waaqessa ati Elshada’iidhaa
Hawwiin koo guddaan si waaqefachuudhaa/
Fedhiin garaa koo ulfina kee arguudha/2x

Leave a Reply

Your email address will not be published.