Jiraadhee har’an ga’ee kunoo mana kee keessattii
Jiraadhee har’an ga’ee kunoo gargaarsa keetiin
Jiraadhee waamaaraa siin ce’ee gooftaa kiyya ani
Jiraadhee ati jiraadhu anaan jennaanii

Leave a Reply

Your email address will not be published.