Kabajami Gooftaa galatoomi Abbaa koo
Natti dhi’aachuun kee naaf ta’e ulfina koo

Galatoomi Yesuus sinan darbee as ga’ee
Na baatee na fide harki kee riqicha naaf ta’ee

Leave a Reply

Your email address will not be published.