Madda aara galfii gaaddisa boqonnaa
Sitti hirkadhee ani argadhe boqonnaa

Ayii guyyaa gaafa rakkoo eenyu ille nama awataa
Taa’ee lolaase imimmaanii barbadeen dhabe birmataa
Gaaddisaa naan taane firrii firri illee garaa jabaataa
Garuu yemmuun ilaalu siinii fullikee abdii dubataa

Harki kee inni ho’aan guutuu naaf ta’eera boqodheera
Naan jettii hin beektu sin nuffe sirratti aara galfadheera
Hin shakku maalta’inna jedhee raawadhee sitti ofi gateeraa
Kaleessa nadabarsitee boriso abdiin koo si biraa

Leave a Reply

Your email address will not be published.