Weedduu haaraatiif faarfannaa siifan dhangalaasa
Ulfina maqaa keetiif gooftaa an galatan qaba
Ani galatan qaba oh galatan qabaa….

Leave a Reply

Your email address will not be published.